Oferta

 

Czynności notarialne

 

Zakres dokonywanych czynności notarialnych:

sporządzanie aktów notarialnych,

sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

sporządzanie poświadczeń,

inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

 

Kancelaria notarialna oferuje:

 

 • akty notarialne:
 • • umowy darowizny,
 • • umowy spółki,
 • • umowy sprzedaży,
 • • umowy deweloperskie,
 • • umowy majątkowe małżeńskie,
 • • umowy o podział majątku wspólnego,
 • • umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • • testamenty,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • poświadczenia:
 • • własnoręczności podpisów,
 • • dokumentów (kopii wierzytelnej),
 • • daty okazania dokumentu,
 • • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,
 • inne czynności notarialne, takie jak:
 • • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • • przyjmowanie w depozyt dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • • spisywanie protokołów,
 • • sporządzanie protestów weksli i czeków.

 

Dokumenty

 

Wymagane dokumenty do obsługi notarialnej

W celu przeprowadzenia czynności notarialnej niezbędne jest wcześniejsze dostarczenie notariuszowi odpowiednich dokumentów oraz podanie danych osobowych uczestników. Niezbędne dane to: imiona i nazwiska, imiona rodziców, PESEL, NIP, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy.

Szczegółowy wykaz dokumentów zależy od charakteru przeprowadzanej czynności. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do danej czynności Klienci proszeni są o kontakt z kancelarią notarialną Renaty Żurawskiej.

W celu dokonania czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

– w przypadku osoby fizycznej – dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

oraz nr NIP, jeśli osoba działa jako pełnomocnik, należy posiadać pełnomocnictwo,

– w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki.

Opłaty za usługi notarialne

Stawki wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 roku w kwestii maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie w uzgodnieniu ze stronami, które chciałyby jej dokonać. Na wysokość wynagrodzenia wpływają m.in. wartość przedmiotu, rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, przewidywany wkład pracy oraz przewidywany czas przeznaczony na dokonanie czynności.