O nas

 

Kancelaria notarialna w Ożarowie Mazowieckim

Biuro notarialne Renaty Żurawskiej od 1996 roku działa na rzecz Klientów indywidualnych. Zapewnia profesjonalną pomoc w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki zawodowej. Notariusz Renata Żurawska działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

W Kancelarii notarialnej Renaty Żurawskiej klienci mają zapewnioną dyskretną, terminową i profesjonalną obsługę na miarę swoich oczekiwań. Siedziba Kancelarii mieści się w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 4a.

 

Czynności notarialne:

Kancelaria notarialna sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje innych czynności notarialnych. Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze – na specjalne konto bankowe. Dokumenty powinny znajdować się w kopertach i być zaopatrzone w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie). Ponadto notariusz Renata Żurawska udziela porad prawnych oraz informacji dotyczących sporządzanych czynności.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz ma obowiązek udzielenia stronom niezbędnych wyjaśnień związanych z dokonywaną czynnością notarialną. Ma także obowiązek odmówienia prowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Za dokonane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem. Wynagrodzenie nie może być jednak większe niż przewidziane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

W celu uzyskania informacji o wymaganych dokumentach, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego oraz ustalenia terminu spotkania w celu złożenia dokumentów oraz zawarcia aktu notarialnego klienci proszeni są o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy.

 

Usługi notarialne:

Kancelaria notarialna Renaty Żurawskiej wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.