Kancelaria notarialna w Ożarowie Mazowieckim

Kancelaria notarialna sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje innych czynności notarialnych. Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie).

Więcej

Kancelaria notarialna Renaty Żurawskiej wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

Więcej

Kancelaria notarialna Żurawska Renata

Kolejowa 4a
05-850 Ożarów Mazowiecki
Mazowieckie

Telefon: (22) 425 67 46
E-mail: zurawska@notariusze.waw.pl